วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ขึ้นแล้ว ค่าแท็กซี่ อัตราใหม่ มีผลแล้ววันนี้

Taxi
ขึ้นแล้ว ค่าแท็กซี่ อัตราใหม่ มีผลแล้ววันนี้
ล่าสุดกระทรวงคมนาคมประกาศ ปรับอัตราค่าโดยสารรถ TAXI – METER ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร หลังจากที่อัตราเดิมใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 โดยให้เหตุผลว่าอัตราค่าโดยสารเดิมนั้นถูกบังคับใช้มาเป็นระยะเวลานาน ประกอบกับ ราคาเชื้อเพลิง และอัตราค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้นในปัจจุบัน จึงเห็นสมควรที่จะปรับอัตราค่าโดยสารใหม่ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน โดยมีผลทันที
โดยปรับบอัตราค่าโดยสารรถแท็กซี่ใหม่ดังนี้
  • ระยะทาง 1 กิโลเมตรแรก ค่าโดยสาร 35 บาท
  • ระยะทางเกินกว่า 1 กิโลเมตรถึงกิโลเมตรที่ 10 คิดอัตราค่าโดยสารกิโลเมตรละ 5.50 บาท
  • ระยะทางเกินกว่า 10 กิโลเมตรถึงกิโลเมตรที่ 20 คิดอัตราค่าโดยสารกิโลเมตรละ 6.50 บาท
  • ระยะทางเกินกว่า 20 กิโลเมตรถึงกิโลเมตรที่ 40 คิดอัตราค่าโดยสารกิโลเมตรละ 7.50 บาท
  • ระยะทางเกินกว่า 40 กิโลเมตรถึงกิโลเมตรที่ 60 คิดอัตราค่าโดยสารกิโลเมตรละ 8.00 บาท
  • ระยะทางเกินกว่า 60 กิโลเมตรถึงกิโลเมตรที่ 80 คิดอัตราค่าโดยสารกิโลเมตรละ 9.00 บาท
  • ระยะทางเกินกว่า 80 กิโลเมตรขึ้นไป คิดอัตราค่าโดยสารกิโลเมตรละ 10.50 บาท
กรณีรถไม่สามารถเคลื่อนที่หรือเดินรถต่อไปได้เกินกว่า 6 กิโลเมตรต่อชั่วโมง คิดอัตราค่าโดยสารนาทีละ 2.00 บาท
ในกรณีที่จ้างผ่านศูนย์บริการสื่อสารของผู้รับจ้าง ให้เรียกเก็บค่าจ้างเพิ่มขึ้นจากที่แสดงไว้ในมาตรค่าโดยสารอีก 20 บาท
ในกรณีการจ้างจากท่าอากาศยานดอนเมืองหรือท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยรถยนต์ รับจ้างนั้น จอดรอคนโดยสารอยู่ในท่าอากาศยาน ณ จุดที่ได้จัดไว้เป็นการเฉพาะ ให้เรียกเก็บค่าจ้างเพิ่มขึ้นจากที่ แสดงไว้ในมาตรค่าโดยสารอีก 50 บาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น